Privacy
Vector-Map.nl respecteert de privacy van de bezoekers van deze site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk. E-mailadressen zullen nooit beschikbaar worden gesteld aan derden. U de Vector-Map.nl website bezoeken zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Er zijn echter situaties waarin we om informatie vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, om uw verzoek om aanvullende informatie te kunnen verwerken of wanneer u zich abonneert op onze elektronische nieuwsbrief. Dit gebeurt meestal via een formulier. Op deze manier, Vector-Map.nl ontvangt persoonlijke of bedrijfsinformatie, zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. De informatie die Vector-Map.nl op deze manier ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek te voldoen (correspondentie, informatie, registratie, enz.). Bezoekers die dit op een formulier aangeven, kunnen van ons een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of anderszins informatie ontvangen.

Vector-Map.nl zal uw informatie niet aan derden verstrekken, behalve aan derden die in staat zijn om de door u gevraagde informatie te verstrekken of als Vector-Map.nl wettelijk verplicht is. Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bewaard. Informatie zoals bezoeksnelheid en gemiddelde sessietijd wordt gebruikt voor intern beleid en verbetering van de Vector-Map.nl website. Deze informatie kan niet worden gekoppeld aan een individuele bezoeker.

Natuurlijk heb je de mogelijkheid om je gegevens te bekijken, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u gebruik wilt maken van deze optie, u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, zullen wij zo snel mogelijk reageren op uw verzoek tot inzage, eventuele correcties of verwijderingen van pe